Merkevarebygging: Hvorfor er dette viktig i markedsføringen?

Med god strategi rundt merkevarebygging kan du definere virksomheten og dets formål og oppleve en signifikant innvirkning på evne til å bygge opp en god og solid kundebase. Før du kan sette deg inn i det å bygge identitet for merkevaren er det viktig å få kjennskapen til hva et merkevare er og hvordan det kan inkorporeres i markedsføringsstrategien. 

Hva er definisjonen på merkevarebygging i markedsføring?

Merkevarebygging er den prosessen hvor en bedrift gjør seg kjent og synlig for offentligheten og skiller den ut fra konkurrentene. Merkevarebygging inkluderer vanligvis en setning, et designelement eller en ide som gjør den lett identifiserbar ovenfor massen. 

Hvordan bygge en merkevare?

For å bygge et merke bør du gjennomføre disse fire stegene: 

1. Definer selskapets identitet

Det å vite hva selskapet skal representere og formålet med det skal være, er første trinn i merkevarebygging. Ved å visualisere deg hvor bedriften skal være, kan du legge fundamentet for å planlegge for å kunne nå disse visjonene. For eksempel kan en som driver en sminkeforretning velge å se for seg at identiteten deres skal baseres på tre nøkkelord; miljøansvar, verdi og allsidighet. Dette er et godt fundament å ha med videre for merkevarebygging i markedsføring. Eksempelvis via å  markedsføre organiske ingredienser, eller opplæringsvideoer som viser tre forskjellige måter å bruke et produkt på. 

Nyttig tips: sjekk ut denne linken rundt det å skape identitet via storytelling.

2. Fremhev målgruppen din

Det å forstå seg på publikum når du bygger din merkevareidentitet er utslagsgivende for gode kampanjer eller ei. Tenk gjerne på besøkendes alder, kjønn, sosioøkonomiske status, kultur og til og med geografiske beliggenhet. Eksempelvis, hvis du eier en bilforhandler i Oslo kan du identifisere målgruppen som menn og kvinner i alderen 25-65 år, som vanligvis er middelklasse og overklasse og bor rundt om i Oslo Vest. 

3. Strukturer selskapet basert på ønsket identitet

Å strukturere virksomheten i samsvar med merkevaren er som oftest en sterk bidragsyter til at engasjementet resulterer i en eller annen form for oppfyllelse. For eksempel ved at en nasjonal bank sier at de gir kundeservice av høy kvalitet 24 timer i døgnet. For å opprettholde denne identiteten, må de sørge for at de har erfarne, godt trente kundeservicemedarbeidere tilgjengelig dag og natt.

4. Ikke vær redd for å prøve og feile

Når du har forpliktet deg til en fast strategi, må du ikke være redd for å kontinuerlig revidere det. Merkevarebygging i markedsføring er en tidkrevende prosess og spesielt relevant om du er interessant med å utvikle bedriften innen bransjen du er i. Eksempelvis er og vil formålet til et reisebyrå være et hjelpemiddel for innenlandske og internasjonale ferier. Men dette kan også utvides mot å bevege seg til for eksempel å tilby pedagogiske opplevelser i utlandet også. Alt faller under samme kategori så lenge merkevaren gjenspeiler de ulike segmentene. 

Hvorfor er merkevarebygging viktig? 

Merkevarebygging i markedsføring er viktig av følgende grunner: 

  • Etablere bedriften din i en bestemt bransje: Riktig identitet kan potensielt hjelpe deg med å bli etablert i din bransje. Dette er også viktig for å kunne konkurrere med de som tilbyr lignende tjenester ettersom det er merkevaren din som får oppmerksomheten og anerkjennelsen.
  • Formidler ditt budskap: Merkevaren din er viktig for å hjelpe til med å formidle verdien som produktene eller tjenestene dine kan gi kundene. For eksempel vil et firma som selger renholdsartikler med slagordet «Mindre tid til opprydding, mer til for moro» antyde ovenfor kunder at artiklene hjelper med å vaske raskere, slik at kunden kan gjøre mer av det de liker. 
  • Øker bevisstheten rundt selskapet: Å ha et sterkt og lett gjenkjennelig merke kan potensielt tiltrekke seg nye kunder. 
  • Minner eksisterende kunder om produktene og tjenestene du tilbyr: Merket ditt kan bidra til å minne eksisterende kunder på hva du har å tilby. Driver du en skadedyrbekjempelsesvirksomhet vil det definitivt vekkes minner hos kunden om at du har vært hos vedkommende og hjulpet til der det har vært et behov.

Hva definerer en god merkevare? 

Her har du to nøkkelkomponenter som utgjør en stor del av merkevarebyggingen: 

  • Logo: Logoen din er en viktig del av merkevaren fordi det er en visuell fremstilling av selskapet ditt. En god logo inkluderer vanligvis et bestemt fargevalg, form eller bilde. I mange tilfeller kan logoen kun være så enkelt som firmanavnet ditt med en skrift og farge som gjenspeiler bedriftskulturen din.
  • Slagord: Et slagord er en kort, tydelig melding som får frem bedriftens verdier. Slagordet har som formål å etablere en følelsesmessig forbindelse til selskapet ditt. Tilbyr du en rekke ulike tjenester er det helt fint å ha flere slagord. 

Author avatar
Vincent Tinella